Succesvolle inzet warmtepompen bij realisatie klimaatdoelstellingen

1-daagse cursus

Warmtepompsystemen zijn geen bijzonderheid meer. Door de vraag naar ‘duurzaam’ verwarmen én koelen en de EPC-verlaging ontstaat een steeds grotere vraag naar warmtepompen.
Succesvolle toepassing van warmtepompen in woningen en utiliteitsbouw vraagt om een andere benadering dan de traditionele systemen. Niet alleen in techniek, maar ook ten aanzien van gemeentelijk beleid in het hele traject van structuurplan tot en met de gebruiksfase. Zowel als het gaat om wijkontwikkeling, renovatie, als bij toepassing van warmtepompen in eigen gemeentelijke gebouwen.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met DWA installatie- en energieadvies.

Algemeen

Doelgroepen:
 • (Beleids)medewerkers milieu/klimaat
 • Medewerkers bouw- en woningtoezicht
 • Medewerkers gebouwbeheer
 • Projectleiders ontwikkeling (woon)wijken
 • Projectleiders herstructurering (woon)wijken
 • Projectleiders ontwikkeling bedrijventerreinen

Programma

Tjidens de cursus: krijgt u antwoord op vragen als:

 • Hoe werken warmtepompen?
 • Wat is nodig om warmtepompsystemen goed toe te passen?
 • Waar moet je rekening mee houden bij toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen, woonwijken en bedrijfsterreinen?
 • Wat kun je leren van andere projecten?
 • Wat kun je en wat moet je als gemeente doen om warmtepompen op een goede manier toe te (laten) passen?
 • Waar moet een gemeente rekening mee houden in het traject van structuurplan tot en met gebruiksfase?
Programma-onderdelen:

Blok 1 Warmtepompen algemeen
‘De zin en onzin van warmtepompen’

 • Werking warmtepomp
 • Consequenties toepassing warmtepomp
 • Toepassingsmogelijkheden warmtepompsysteem


Blok 2 Warmtepompen in de woningbouw
‘Warmtepompen leveren een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en verbeteren de woonkwaliteit’

 • Individuele woningen
 • Collectieve systemen
 • Wat betekent toepassing van warmtepompsystemen voor toekomstige bewoners?
 • Gevolgen van toepassing van individuele warmtepompsystemen in woonwijken
 • Wat betekent dit voor gemeentelijke afdelingen?
 • Onderscheid nieuwbouw/bestaande bouw
 • Voorbeeldprojecten


Blok 3 Warmtepompen in utiliteitsbouw
‘Warmtepompen verlagen mits goed toegepast de energiekosten’

 • Individuele systemen
 • Collectieve systemen
 • Wanneer niet en wanneer wel aantrekkelijk vanuit economische overwegingen c.q. milieutechnische overwegingen?
 • Voor welke gemeentelijke gebouwen zijn warmtepompen interessante opties?
 • Wat betekent toepassing van warmtepompen in utiliteitsgebouwen voor gemeentelijke afdelingen?
 • Voorbeeldprojecten


Blok 4 Warmtepompen en gemeentelijk beleid
‘Gemeente speelt cruciale rol bij toepassing van warmtepompen’

 • Relevante wet- en regelgeving
  • AMvB Bodemenergie
 • Welke randvoorwaarden kan de gemeente stellen om warmtepompen door marktpartijen op een goede manier toe te laten passen, zodat problemen worden voorkomen?
 • ‘Lessons learned’ van warmtepompprojecten
 • Hoe kunnen warmtepompen binnen uw gemeente bijdragen aan de realisatie van klimaatdoelstellingen?
 • Procesaanpak voor de succesvolle realisatie van warmtepompprojecten
 • Hoe stimuleer je de toepassing van warmtepompen in de gemeente?

Datum & prijs

Cursusdatum: Deze cursus wordt alleen als incompany verzorgd. Heeft u interesse daarin, vult u dan het contactformulier voor een incompany cursus in.
Locatie: Op locatie.
Cursusprijs: Afhankelijk van duur en aantal deelnemers. Wordt in overleg bepaald. Voor een offerte vult u het contactformulier voor een incompany cursus.